From Our Bartholomew To Yours. - Just Do Bartholomew.

Trygghet

Det är oerhört viktigt med bra inbrottsskydd - speciellt i nybyggda och nyrenoverade hus. Inbrottslarm samt brandvarnare är nog något av de allra viktigaste säkerhetsinvesteringar man kan göra, tänker jag då jag läser en annons om just inbrottsskydd i min dagliga morgontidning. Jag har dessutom nyss renoverat min sommarstuga, så denna annons var en perfekt påminnelse om vikten av att tänka på säkerheten inför sommarsäsongen. Både när jag är i huset och inte vill jag ju känna trygghet!